Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● MakaleMezheplerin Oluşum Sürecinde Mevali’nin Rolü

Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2003

Mevali, genel olarak, İslam'ın ilk döneminde, Arap kökenli olmayan müslümanlar için kullanılan bir isimdir. Bu kesim, Emevi iktidarının Arapçılığı öne çıkaran siyasetinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Abbasiler döneminde ise, siyaset, ilim ve düşünce alanlarında öne çıkmıştır. Mevali, itikadi mezheplerin oluşum sürecinde ve bazı fikirlerinin teşekkülünde farklı etki düzeylerinde de olsa, tesirli olmuştur. Bu bağlamda, bu makale, mevalinin mezheplerin görüşlerinin oluşmasındaki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.

The Role of Mawali in the Process of The Sect's Formation

The mawali is usually used for non-Arabs. This group has took negative effect for Umayyad power's politics that is on the side of Arabs. Because, in the period of Umayyad, they were second-class citizens even though they were Muslims. Also, in the period of Abbasid, this group appeared in the areas of politics, sciens and thought. Mawali had an active role in the process of sects and some idea's formation. On this context, this article intends to reply to questions concerned with the role of mawali's opinion of the sect's formation.


ANAHTAR KELİMELER
mevali, Emeviler, Abbasiler, imamet, siyaset, Mürcie, Mu'tezile, mezhepler, Şia.


KEYWORDS
mawali, Umayyad, Abbasid, imamat, Arabs, Murjie, Mu’tazila, sects, muslims, Islamic culture.


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB