Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● MakaleMutezilî Düşüncede Nübüvvet Meselesi ve Hz. Muhammed

İslâmî İlimler Dergisi, 2006

Mutezile tevhid, adl, el-va’d-ve’l-vaid, el-menziletü beyne’l-menzileteyn ve el-emru bi’l- ma’ruf ve’n-nehyi ani’l-münker olarak bilinen beş esası benimsemiş ve kelami-felsefi meselelerle öne çıkmış bir ekoldür. Nübüvvet meselesi de, ekol düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Mu’tezile ekolü, nübüvvet kurumunu insanların yararına gördüğünden, bunun yerine getirilmesinin Allah’a vacib olduğunu ileri sürmüştür. Burada Allah’ın insanlara olan lütfunun tecellisi söz konusudur. Allah insanların hayrını ve iyiliğini gözetmektedir. Bunun için de, en güzel ve yararlı olanı yaratması esastır. Bu sebeple nübüvvet Allah’a vaciptir. Mu’tezile’de nübüvvet konusu, Allah’ın kul için en yararlı ve aslah olanı yaratmasının vucubiyeti ile ilgili bir konudur. Tersi bir durum Allah’a zulmü isnat etmek anlamına gelir. Bu bağlamda, bu makale, Mu’tezile ekolünün nübüvvet ve Hz. Muhammed hakkındaki anlayışlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

The Nubuwwa and The Prophet Muhammad in the Mu‘tazilite Thought

Mutazilite theologians laid down their principles as ‘al-usūl al-khamsah (five roots or fundamentals) and placed focus on theological and philosophical issues. The propethood (nubuwwa) also have an important place in this sect. Since the Mutazilite school saw the institution of prophethood in favour of mankind, to fulfil it, they asserted, was incumbent upon God. The point, here, at issue was the manifestation of God's grace (lutf). God observes the goodness of humankind. It was incumbent on God to creat the best and the most beneficial. So, the propethood (nubuwwa) was incumbent upon God. The propethood for Mutazila is relevant to the necessity of God's creating the most beneficial and perfect. Otherwise, it would mean to describe God as an Oppressor. In this context, this article attempts to provide insights into the Prophethood (nubuwwa) and the Prophet Muhammad in the Mu‘tazilite Thought.


ANAHTAR KELİMELER
Mu’tezile, usulu hamse, nübüvvet, Hz. Muhammad, sünnet, hadis, ‘Amr b. Ubeyd, Ebu’l-Hüzeyl Allaf, Câhız, Kâdî Abdulcebbâr.


KEYWORDS
Mutazilite, ‘al-usul al-khamsah, nubuwwa, Prophet Muhammad, al-sunna, hadith, ‘Amr b. ‘Ubayd, Abu al-Huzayl al-‘Allaf, Cahiz, Qadi Abd al-Jabbar.


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB