Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● HaberAydınlı "Şiddet ve İstismarın Önlenmesinde Değerlerin Rolü" konulu panele katıldı.

Doç. Dr. Osman Aydınlı 21.04.2009'da gerçekleştirilen "Şiddet ve İstismarın Önlenmesinde Değerlerin Rolü" konulu panele "Dinî Açıdan Şiddet ve İstismar" isimli tebliğle katıldı.
Aydınlı, ilk olarak dini literatürde şiddet ve istismarı ifade eden terimlere değinerek bu kavramların anlam alanıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Daha sonra şiddet ve istismarın arkasında yatan nedenleri Hz. Peygamber'in vahiy aldığı dönemi merkeze alarak tespit etti.

Aydınlı, şiddet ve istismarın yaygınlaşmasında ahlâki yozlaşma, kabilecilik zihniyeti ve inançsızlık gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade etti. Tebliğde bu tür negatif davranış modellerinin daha çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı geliştirildiği anlatıldı. Aydınlı dinin bu olumsuz nitelikleri önlemek için getirdiği temel ilkelerin inanca ve insanlar arası ilişkileri düzenleyen ahlâki ilkelere dair olduğunu ayet ve hadisler ışığında ortaya koydu. Bu bağlamda Kuran'da şiddet, istismar, taciz vb. olumsuz davranışların onaylanmayıp, "Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma" biçiminde nitelendirildiğini kaydeden Doç. Dr. Osman AYDINLI, Hz. Muhammed'in yaklaşımı ve aile hayatından örneklerle konuya açıklık getirdi.

Aydınlı, tebliğinde şiddet ve istismardan uzak bireylerin ve toplumun oluşturulması yönünde dini değerler açısından ne tür önlemler alınacağı üzerinde durdu. Kendilerini şiddet, terör, baskı, istismar ve tacizle ifade etmeye çalışan bireylere ve topluluklara karşı mücadele veren kurumlarının başında dinin geldiğini söyleyen Aydınlı, İslâm'ın gönderiliş amacının da insanı ahlâki yönden donatmak ve iyi insan olmalarına zemin hazırlamak olduğunu hatırlattı. Aydınlı bu bağlamda İslâm dininin temel ilkelerine yönelerek dinin bireyi öne çıkaran yaklaşımından, dinin özgürleştirici niteliğinden, değerleri olan erdemli insan modelinden, sevgi, hoşgörü ve uzlaşıyı merkeze alan eğitim anlayışından söz ederek, değerler eğitiminin şiddet ve istismarı yok edici ya da en aza indirici niteliğine vurgu yaptı. 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB