Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● Yayın Listesi


KİTAPLAR
Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mu'tezile Ekolü: Tarihi ve Öğretisi, Endülüs, İstanbul, 2018

Akılcı Din Söylemi -Farklı Yönleriyle Mu'tezile Ekolü-, HititKitap, Ankara , 2010

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, HititKitap, Ankara, 2008

Kelâm (Prof.Dr. Hasan Onat ve Yrd.Doç.Dr. Hilmi Demir'le Birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003

Mu’tezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Araştırma Yayınları, Ankara, 2003

Temel Dinî Bilgiler (Prof.Dr. Hasan Onat ve Yrd.Doç.Dr. Mahfuz Söylemez'le Birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci -Mutezile'nin Oluşumu ve Ebu'l-Hüzeyl-, Ankara Okulu, Ankara, 2001


MAKALELER
"“Mu'tezile Ekolü: geliştiği ortam, zihniyet dünyası ve öğretisi”", Hece Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos sayısı, 2013

"“Mu’tezile Akılcılığı ve Modernist Düşüncedeki İzleri (Yansımaları)”", Eskiyeni dergisi, sayı: 25, ss. 39-49., 2012

"Dinî Açıdan Şiddet ve İstismar", Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü, 2010

""Mu'tezile Ekolü ve Aklın Belirleyiciliği"", İslami İlimler Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 1-2, 2009

"Aydınlı, Osman, “Yenilenme İhtiyacı ve İslâm Mezhepleri Tarihi Çalışmalarında Yöntem Arayışları"", Nobel Derlemeler Dergisi, 2009

"Emergence of the Qadarī Notion in Islamic Thought", Hamdard İslamicus, Vol. XXXI, No. 2, 2008

"“Mu’tezile’nin Tarih Algısı”", İslâmî İlimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2 , 2008

"Süryani Bilginlerin Çeviri Faaliyeti ve Mu'tezilî Düşünceye Etkisi", Hitit Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:11, 2007

"Ascetic and Devotional Elements in the Mutazilite Tradition -The Sufi Mutazilites-", The Muslim World, April 2007, vol. 97, no: 2, 2007

"“Disputations on “the Necessity of Imamate” in the Mu'tazilite Political Theory”", Journal of Islamic Studies, vol. 1, No: 1, 2007

"Mutezilî Düşüncede Nübüvvet Meselesi ve Hz. Muhammed", İslâmî İlimler Dergisi, 2006

"Mu’tezile Geleneğinin Kur’an-ı Kerim Tasavvuru", İslâmî İlimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 2006

"Hayatın Anlamı ve Hz. Muhammed’i Model Almak", Örnek İnsan Hz. Muhammed, 2006

"Klasik Düşünce Ekolleri-IV Nusayrilik, Dürzîlik, Yezidîlik”, İslâm Düşünce Ekolleri Tarihi ", İLİTAM, 2006

"Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2005

"The Mu‘tazilite Political Theory: The Afdaliyya and Mafdūliyya Doctrine", İslamic Quarterly, Cilt: 48, Sayı:4, 2005

"İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-", Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 2003

"Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 10, 2003

"Kaderî Anlayışın İlk Tezahürleri", İslamî Araştırmalar Dergisi, Cilt:16 Sayı:1, 2003

"Mezheplerin Oluşum Sürecinde Mevali’nin Rolü", Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2003

"Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları", Marife, 3/3, 2003

"Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -I-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 9, 2001

"Kur'an'ın Yaratılmışlığı Meselesi ve Mu'tezile'nin Tarihi Seyrindeki Yeri -II-", Dini Araştırmalar, Cilt:4, Sayı: 10, 2001

"Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik", Dini Araştırmalar, Cilt:1, Sayı: 3, 2000

"Dırar b. Amr ve Mu'tezile'nin Teşekkül Sürecindeki Yeri", AÜİFD, XXXIX, 1999


TEBLİĞLER
"Bektaşi Fütüvvetnamelerinde Mezhebi Unsurlar", Bektaşî Horasan’dan Balkanlara Bilgelik ve Barış Mesajı: Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 7-9 Mayıs , Çorum, 2010, -

"Bağdat Mu’tezilesi’nin İslâm Bilim ve Düşüncesine Katkıları", İslam Medeniyetinde Bağdad (Medinetü’s-Selâm) Uluslar Arası Sempozyum, 7-9 Mayıs, İstanbul, 2008, -

"İlk Müslüman Toplumun İnşasında Özgüven Faktörü ve Rıdvan Biatı", Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı” Sempozyumu, 20-22 Nisan, İskilip/Çorum, 2007,

"Bingöl ve Çevresi Alevileri" Tebliği ile İlgili Müzakere Metni", I. Bingöl Sempozyumu, 4-6 Haziran, Bingöl, 2007, 309-312

"Mu’tezile: Tevhid ve Adalet Ekolü", ‘Asrın İdraki ve İslâm” Sempozyumu, 24-25 Mart, İstanbul, 2007, -

"İslâm Düşüncesinde Kur’an Tasavvurları ve Kur’an Anlayışımız", I. Kur’an Sempozyumu, 14-15 Ekim 2, Çorum, 2006, 12-25

"İslâmi İlimlerde Metodoloji Problemi ", Mezhepler Tarihinde Metodoloji Problemi, 27-28 Eylül , İstanbul, 2005, 115-128


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB